Uw specialist voor de module Oprichting en werking

Davy De Laeter legt stapsgewijs uit wat juridisch management in een vzw allemaal inhoudt: wat is een vzw, hoe richt je ze op, wat is een algemene vergadering en wie zit er in de raad van bestuur, welke juridische verplichtingen moet een vzw nakomen, welke mogelijkheden en beperkingen zijn er verbonden aan het vzw-statuut…?
Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en projectmedewerker bij UiT Cultuurnet Vlaanderen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek.be ook verschillende verenigingen bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet.

Uw specialist voor de module Human Resources

Ria Matthijssens vertelt alles over arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
Ria Matthijssens is zaakvoerder van M-Proconsult en geeft met haar medewerkers sociaal-juridisch advies, voert sociale audits uit en verleent hulp bij herstructureringen.

Uw specialisten voor de module Boekhouding

Prof. dr. Em. Erik De Lembre, Christophe Vanhee en Stefaan Tuytten leggen uit hoe een goed gevoerde boekhouding een belangrijk beheersinstrument is voor de vzw.
Erik De Lembre is zelfstandig adviseur in corporate governance, bestuurder in verenigingen. Hij is ook emeritus hoogleraar met bijzondere opdracht Hoger Instituut Accountancy en Fiscaliteit, voorzitter van Arteveldehogeschool en tweede ondervoorzitter van de Associatie Universiteit Gent. Erik De Lembre publiceerde al verschillende standaardwerken over dit onderwerp.
Christophe Vanhee is wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering van de Universiteit Gent.
Stefaan Tuytten is licentiaat in de rechten en gegradueerde in de boekhouding. Professioneel is hij actief als Senior Consultant social profit bij SBB Accountants en Adviseurs cbva, als docent in het graduaat boekhouden, graduaat marketing en het postgraduaat fiscaliteit aan het VAZOV Oudenaarde. Hij is ook gastprofessor aan de Hogeschool West-Vlaanderen.

Uw specialisten voor de module Fiscaal

Net als elk ander bedrijf is ook een vzw gebonden aan de fiscale verplichtingen. Griet Vanden Abeele en Stefan Ruysschaert verduidelijken hoe het zit met inkomstenbelastingen, btw, successierechten, registratierechten, hypotheek- en griffierechten, zegelrechten, douane en accijnzen, tapvergunningen…
Griet Vanden Abeele is advocate bij advocatenkantoor Loyens & Loeff in Brussel en is daar een ervaren medewerkster in het team vennootschaps- en verenigingsrecht. Haar extra kennis van fiscaliteit en accountancy komen haar daarbij goed van pas. Ze geeft ook geregeld voordrachten over thema's inzake het vennootschaps en het verenigingsrecht.
Stefan Ruysschaert is eerstaanwezend inspecteur bij de FOD Financiën. Hij is docent btw aan het Centrum voor Beroepsopleiding van de btw in Antwerpen en heeft als auteur tal van publicaties rond btw op zijn naam. Hij geeft over zijn specialiteit ook geregeld voordrachten en opleidingen.

Uw specialist voor de module Modellen en formulieren

Bij de goede werking van een vzw hoort ook een reeks formaliteiten: formulieren invullen, overeenkomsten sluiten, brieven schrijven, aangiften indienen... In de module ‘Modellen en formulieren’ vindt u alle documenten die u daarvoor nodig hebt. Niet alleen degene die noodzakelijk zijn voor de oprichting of de ontbinding van een vzw, maar ook de modellen en formulieren die u helpen bij de fiscale, sociale en boekhoudkundige aspecten van uw vereniging. Waar nodig voorziet Davy De Laeter de modellen van een gedetailleerde verklaring.
Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en projectmedewerker bij UiT Cultuurnet Vlaanderen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek.be ook verschillende verenigingen bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet.

Uw specialisten voor de rubriek actualiteit

De hierboven vermelde auteurs houden ook de vinger aan de pols van de actualteit. Zij zorgen ervoor dat geen enkele aanpassing of nieuwigheid op vzw-vlak onopgemerkt voorbijgaat. Daarvoor worden ze ook bijgestaan door Sarah Cappaert, Liesbeth te Rijdt en Sofia Van Gerven.

Sarah Cappaert studeerde in 2002 af aan de K.U.Leuven als licentiaat in de rechten. Zij behaalde haar kandidaatsdiploma aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix te Namen (FUNDP). Na haar rechtenstudies specialiseerde zij zich in het medisch recht en behaalde zij een Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Droit Médical aan de universiteit van Poitiers (Frankrijk, 2003, magna cum laude). Vanaf 2003 liep Sarah Cappaert drie jaar stage als advocaat aan de balie van Leuven. Binnen het kantoor Dewallens & partners legde zij zich voornamelijk toe op de non-profitsector. Sinds 2006 werkt ze als juridisch adviseur aan de K.U.Leuven. Daar begeleidt zij hoofdzakelijk de vzw's en stichtingen verbonden aan de K.U.Leuven.
 
Sofia Van Gerven is advocate bij Curia te Leuven. Curia focust op de problemen van ondernemingen en ondernemers in de meest ruime zin, met inbegrip van de non-profitsector en de sociale economie. Sofia Van Gerven legt zich voornamelijk toe op het ruime contractenrecht.

Liesbeth te Rijdt is advocate bij Medilex in Ekeren. Daar is ze gespecialiseerd in medisch recht, en ze besteedt ook ruim aandacht aan contractenrecht en social-profitrecht.

De berichten van deze auteurs worden nog aangevuld met de berichten die de medewerkers van het Kluwer Persagentschap voor u verzamelen. Die medewerkers pluizen dagelijks de belangrijkste nationale en internationale publicaties uit. Daartoe behoren o.a. het Belgisch Staatsblad, de publicaties van onze parlementen en regeringen, de publicaties van de federale overheidsdiensten en instellingen, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Europese publicatiebladen.